Direct contact:
info@trefa.nl
+31 313 - 48 22 48

Stikstofgenerator

Nitrogen

Stikstofgenerator

De meest gehoorde vraag over deze machine is: waar heb ik stikstof voor nodig? Het antwoord daarop is zeer divers, omdat er vele toepassingsgebieden zijn. Om allereerst dicht bij huis te blijven wordt de toepassing genoemd als beluchtinggas in een continu beluchter. Met name in de chocolade- en zuivel- industrie wordt stikstof als beluchtinggas gebruikt om houdbaarheid te verlengen (schimmels en bacteriën groeien niet bij stikstof) en ongewenste oxidatie (ransigheid) van vetten tegen te gaan.

Er is echter een groter toepassingsgebied voor deze machine te vinden in de verpakkingindustrie en grondstoffenopslag Enkele daarvan zijn: het verpakken van melkpoeders, fruitpulp, bakkerijproducten, chips en noten, koffie, vers fruit, etc. etc. Voor grondstoffenopslag kan men denken aan het opslaan van vloeibare oliën, verf en het gecontroleerd laten rijpen van appels, peren en ander fruit (MAP). Eigenlijk in het kort omschreven, is stikstof toepasbaar in alle situaties waar zuurstof gevaar oplevert voor houdbaarheid, oxidatie of zelfs explosie.

De techniek welke wordt toegepast in deze stikstof generator is een zo geheten membraan techniek. In het gehele apparaat zitten geen bewegende delen of anderszins energie verslindende componenten. De generator heeft dus geen slijtage delen, het enige onderdeel dat aan veroudering onderhevig is, is het membraan. Echter, met schone voorgefilterde perslucht, gaat dit membraan meer dan 10 jaar mee. Het membraan scheidt perslucht in een stikstofgas stroom en een restgas stroom (als zuurstof, koolmonoxide, kooldioxide, waterdamp, etc.) en laat deze restgassen ontwijken. De stikstof wordt dan onder druk doorgestuurd naar de plaats waar we die nodig hebben. De stikstofgas zuiverheid wordt on-line gemeten en digitaal uitgelezen. Instellen van de zuiverheid kan simpelweg met een draaiknop.

Deze techniek is ontwikkeld door NASA en na de koude oorlog, weliswaar mondjesmaat, in licentie vrijgegeven voor bedrijfskundige toepassingen.

Een van de belangrijkste redenen om over te gaan op het zelf produceren van stikstof is, behalve het onafhankelijk zijn, het kostenplaatje. Bedrijven waar nu reeds stikstof wordt verwerkt zijn grootafnemers geworden van de gasflessenleverancier of hebben een grote opslag tank geplaatst. Op basis van het verbruik van stikstof en huur van flessen of tanks is een kostenanalyse gemaakt. Deze analyse staat los van de extra personele lasten voor lossen, laden en aankoppelen van flessen. Tevens zijn hierin geen veiligheidsoverwegingen meegenomen (gasflessen hebben drukken welke ruim 20 maal hoger liggen dan toepassing van een stikstofgenerator). Uit deze analyse komt een terugverdientijd van ca. 18 maanden. Voor landen waar de infrastructuur op een lager niveau ligt en hiermee de leveringskosten een significant aandeel zijn van de stikstofprijs kan de terugverdientijd teruglopen tot ca. 6 maanden! Na die terugverdien periode produceert u stikstofgas vrijwel zonder kosten.