Direct contact:
info@trefa.nl
+31 313 - 48 22 48

20% Minder Frictie-Warmte

Trefa Continu Aerating Systems in Angerlo > News > 20% Minder Frictie-Warmte
Vetcreme Blocks

20% Minder Frictie-Warmte

In het januari nummer werd reeds aandacht besteed aan de vernieuwde beluchtingkop van de TREFA beluchters. Door toepassing van een zogeheten voormengkamer was de TREFA beluchter veel van de naaste concurrenten al voorbij gestreefd. Echter, doordat dit ontwerp onlangs een doorontwikkeling heeft doorgemaakt mag TREFA vanuit de markt signalen ontvangen van 20% lagere toerentallen en hiermee samengaand een enorme reductie van de frictie-warmte in het eindproduct. Uit deze getallen mag dan ook het succes van deze vinding blijken. Tijdens de uitgebreide testsessies welke samengingen met deze doorontwikkeling is ook de doorstroming en de vullinggraad van de mixkop onder de loep genomen. Tijdens het reinigen (C.I.P.-syteem) blijkt dat er sprake is van een 100% volledige doorstroming van de mixkop. Bacteriologisch gezien is er dus geen sprake van zo geheten “dode hoeken” zelfs niet na een korte C.I.P. cyclus van enkele minuten. Dat innovatie hoog in het vaandel staat blijkt ook uit de vaste-stof mengers welke deel uitmaken van het assortiment van TREFA. Overigens doet de omschrijving vaste-stof mengers vermoeden dat het gaat om het inmengen van vaste stoffen in een vloeistof wat eigenlijk maar een halve waarheid is. Deze vaste-stof mengers kunnen inderdaad ingrediënten als nootjes en pinda’s mengen, op continu basis, in een vloeistof stroom van bijvoorbeeld pindakaas, chocolade(pasta) of een beluchte massa. Ook twee of meerdere, al dan niet beluchtte, vloeistoffen kunnen met elkaar worden vermengd. Het onderscheid van deze menger is te vinden in het feit dat conventionele mengers veel van de opgeschuimde structuur van het halffabrikaat verloren laat gaan tijdens het mengen. De TREFA menger heeft bewezen de structuur van de ingrediënten niet te verstoren én een zeer stabiel en homogeen product te produceren. Hiermee heeft TREFA wederom bewezen dat door innovatieve oplossingen Uw producten kunnen worden verbeterd of zelfs nieuwe producten mogelijk zijn waarvan men tot voor kort de productie onmogelijk achtte. Kiest U naast betrouwbaarheid en een concurrerende prijsstelling ook voor flexibele en innovatieve oplossingen, dan kiest U voor TREFA!